સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીની કેન્દ્ર સરકારે આપી મંજૂરી, લદ્દાખમાં બનશે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, 750 કરોડના ખર્ચે યુનિવર્સિટી બનાવામાં આવશે
સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીની કેન્દ્ર સરકારે આપી મંજૂરી, લદ્દાખમાં બનશે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, 750 કરોડના ખર્ચે યુનિવર્સિટી બનાવામાં આવશે
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ