સુરેન્દ્રનગર: સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસને ફટકો. ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકાના અલગ અલગ વોર્ડના 4 કોંગ્રેસના સભ્યો, કોંગ્રેસના મહામંત્રી અને માયનોરીટી સેલના ઉપપ્રમુખે રાજીનામું આપ્યુ.
સુરેન્દ્રનગર: સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસને ફટકો. ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકાના અલગ અલગ વોર્ડના 4 કોંગ્રેસના સભ્યો, કોંગ્રેસના મહામંત્રી અને માયનોરીટી સેલના ઉપપ્રમુખે રાજીનામું આપ્યુ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ