સુરેન્દ્રનગર : રતનપરમાં ગાંડાવાળી સોસાયટીમાં અંગત અદાવતમાં એક જ સમાજના 2 જૂથો બાખડ્યા, 5થી વધુ લોકોને પહોંચી ઈજા, 2 ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત યુવકોને રાજકોટ ખસેડાયા
સુરેન્દ્રનગર : રતનપરમાં ગાંડાવાળી સોસાયટીમાં અંગત અદાવતમાં એક જ સમાજના 2 જૂથો બાખડ્યા, 5થી વધુ લોકોને પહોંચી ઈજા, 2 ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત યુવકોને રાજકોટ ખસેડાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ