ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુરેન્દ્રનગર: ખેરવા ગામ પાસે ડમ્પર-કાર વચ્ચે અકસ્માતનો મામલો, દૂર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનારા 7 વ્યક્તિઓના પરિવારોને રૂ.10 લાખની સહાય આપવાની દસાડાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ કરી માંગ
સુરેન્દ્રનગર: ખેરવા ગામ પાસે ડમ્પર-કાર વચ્ચે અકસ્માતનો મામલો, દૂર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામનારા 7 વ્યક્તિઓના પરિવારોને રૂ.10 લાખની સહાય આપવાની દસાડાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકીએ કરી માંગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ