ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુરેન્દ્રનગરના પાટડી તાલુકાના ખારાઘોડા રણમાં નર્મદા કેનાલના પાણી ફરી વળતા અગરિયાઓને મોટા પાયે નુકશાની, અંદાજે 10 કિ.મી. વિસ્તારમાં મીઠાના પાટમા પાણી ફરી વળ્યાં
સુરેન્દ્રનગરના પાટડી તાલુકાના ખારાઘોડા રણમાં નર્મદા કેનાલના પાણી ફરી વળતા અગરિયાઓને મોટા પાયે નુકશાની, અંદાજે 10 કિ.મી. વિસ્તારમાં મીઠાના પાટમા પાણી ફરી વળ્યાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ