ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુરત હીરા બજારની વધી મુશ્કેલી: મુંબઈના કસ્ટમ વિભાગે ઈમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ લાયસન્સ ન ધરાવતા વેપારીઓના 200 કરોડના હીરાના પાર્સલ સીઝ કર્યા
સુરત હીરા બજારની વધી મુશ્કેલી: મુંબઈના કસ્ટમ વિભાગે ઈમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ લાયસન્સ ન ધરાવતા વેપારીઓના 200 કરોડના હીરાના પાર્સલ સીઝ કર્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ