સુરત: સાવલીના MLA કેતન ઇનામદારને નવા મંત્રીમંડળમાં મળી શકે છે સ્થાન, પરિવાર સાથે ગાંધીનગર જવા થયાં રવાના
સુરત: સાવલીના MLA કેતન ઇનામદારને નવા મંત્રીમંડળમાં મળી શકે છે સ્થાન, પરિવાર સાથે ગાંધીનગર જવા થયાં રવાના
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ