ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુરત શહેરમાં કોરોના ટેસ્ટની સંખ્યામાં વધારો: કોરોના ટેસ્ટ મામલે મુંબઇને પાછળ છોડ્યું, એક જ દિવસમાં શહેરમાં કોરોનાના 17,038 ટેસ્ટ થયાં
સુરત શહેરમાં કોરોના ટેસ્ટની સંખ્યામાં વધારો: કોરોના ટેસ્ટ મામલે મુંબઇને પાછળ છોડ્યું, એક જ દિવસમાં શહેરમાં કોરોનાના 17,038 ટેસ્ટ થયાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ