સુરત મહાપાલિકાની ચૂંટણી લડવા ભાજપ મહામંત્રી લલિત વેકરિયાએ રાજીનામું આપ્યું, વોર્ડ નંબર 7માંથી ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા વ્યકત કરી
સુરત મહાપાલિકાની ચૂંટણી લડવા ભાજપ મહામંત્રી લલિત વેકરિયાએ રાજીનામું આપ્યું, વોર્ડ નંબર 7માંથી ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા વ્યકત કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ