સુરત મનપા ચૂંટણી બાદ મેયર પદ માટે તૈયારી : બે સિનિયર મહિલા કોર્પોરેટરો મેયર પદની રેસમાં, દર્શીની કોઠીયા અને હેમાલી બોઘાવાલા મેયર પદની રેસમાં
સુરત મનપા ચૂંટણી બાદ મેયર પદ માટે તૈયારી : બે સિનિયર મહિલા કોર્પોરેટરો મેયર પદની રેસમાં, દર્શીની કોઠીયા અને હેમાલી બોઘાવાલા મેયર પદની રેસમાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ