સુરત જિલ્લામાં ધુમ્મસની ચાદર: વિઝીબીલીટી ઘટતા વાહનચાલકો પરેશાન, ગાઢ ધુમ્મ્સની સાથે વધ્યો ઠંડીનો ચમકારો
સુરત જિલ્લામાં ધુમ્મસની ચાદર: વિઝીબીલીટી ઘટતા વાહનચાલકો પરેશાન, ગાઢ ધુમ્મ્સની સાથે વધ્યો ઠંડીનો ચમકારો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ