સુરત: આજે અને કાલે લિંબાયતમાં નીલગીરી ગ્રાઉન્ડમાં બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના દિવ્ય દરબારનું આયોજન, કાર્યક્રમને લઇ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો, મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે તેવી શક્યતા, સાજે 5થી રાતે 10 વાગ્યા સુધી યોજાશે દરબાર
સુરત: આજે અને કાલે લિંબાયતમાં નીલગીરી ગ્રાઉન્ડમાં બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના દિવ્ય દરબારનું આયોજન, કાર્યક્રમને લઇ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો, મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે તેવી શક્યતા, સાજે 5થી રાતે 10 વાગ્યા સુધી યોજાશે દરબાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ