સુરતમાં ABVPના કાર્યકરોએ ઉધના સિટીઝન્સ કોલેજ કરાવી બંધ. ABVP દ્વારા આજે યુનિવર્સિટી બંધનું એલાન. ઉમરા PI તેમજ પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ.
સુરતમાં ABVPના કાર્યકરોએ ઉધના સિટીઝન્સ કોલેજ કરાવી બંધ. ABVP દ્વારા આજે યુનિવર્સિટી બંધનું એલાન. ઉમરા PI તેમજ પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ