સુરતમાં 2.70 કરોડથી વધુનો ફટાકડાનો જથ્થો કરાયો જપ્ત, ફાયર સેફ્ટી વગર અને લાયસન્સ વગર જથ્થો રાખવામાં આવતા કરી કાર્યવાહી, પોલીસે વિરલ પટેલ અને ધર્મેશ પટેલ નામના વ્યક્તિની અટકાયત કરી
સુરતમાં 2.70 કરોડથી વધુનો ફટાકડાનો જથ્થો કરાયો જપ્ત, ફાયર સેફ્ટી વગર અને લાયસન્સ વગર જથ્થો રાખવામાં આવતા કરી કાર્યવાહી, પોલીસે વિરલ પટેલ અને ધર્મેશ પટેલ નામના વ્યક્તિની અટકાયત કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ