સુરતમાં ફરી કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા મહાપાલિકા તંત્રએ લીધો મોટો નિર્ણય : શનિવાર-રવિવારના રોજ સુરતના મોલ બંધ રહેશે
સુરતમાં ફરી કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા મહાપાલિકા તંત્રએ લીધો મોટો નિર્ણય : શનિવાર-રવિવારના રોજ સુરતના મોલ બંધ રહેશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ