સુરતમાં પ્રિ ઈવેન્ટ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત યોજાશે, ટેક્સટાઇલ અને એપરલ સેકટર અંગે ચર્ચા, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલ હાજર રહેશે
સુરતમાં પ્રિ ઈવેન્ટ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત યોજાશે, ટેક્સટાઇલ અને એપરલ સેકટર અંગે ચર્ચા, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલ હાજર રહેશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ