સુરતમાં નાના વરાછાની શાળાના ધોરણ 7ના 5 વિદ્યાર્થીઓ કોરોના સંક્રમિત, પ્રાથમિક વિભાગ 14 દિવસ પૂરતો બંધ કરવામાં આવ્યો
સુરતમાં નાના વરાછાની શાળાના ધોરણ 7ના 5 વિદ્યાર્થીઓ કોરોના સંક્રમિત, પ્રાથમિક વિભાગ 14 દિવસ પૂરતો બંધ કરવામાં આવ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ