સુરતમાં ચૂંટણી બાદ કોરોનાના કેસ વધતા તંત્ર જાગ્યું : સુરત શહેરમાં માસ્ક વિના ફરતા લોકો દંડાયા, એક જ દિવસમાં રૂ.4.31 લાખનો દંડ વસુલાયો
સુરતમાં ચૂંટણી બાદ કોરોનાના કેસ વધતા તંત્ર જાગ્યું : સુરત શહેરમાં માસ્ક વિના ફરતા લોકો દંડાયા, એક જ દિવસમાં રૂ.4.31 લાખનો દંડ વસુલાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ