સુરતમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતાં મહાપાલિકાની ટીમ દોડતી થઈ : એક્ટીવ સર્વેલન્સ માટે આરોગ્ય વિભાગની 1 હજાર 210 ટીમ કામે લાગી, 5.26 લાખ લોકોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો
સુરતમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતાં મહાપાલિકાની ટીમ દોડતી થઈ : એક્ટીવ સર્વેલન્સ માટે આરોગ્ય વિભાગની 1 હજાર 210 ટીમ કામે લાગી, 5.26 લાખ લોકોનો સર્વે કરવામાં આવ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ