સુરતમાં કાપોદ્રા વિસ્તારની ડાયમંડ જોબવર્કની કંપની દિયોરા એન્ડ ભંડેરી કોર્પોરેશનમાં આવકવેરા વિભાગનો દરોડો. રૂપિયા 30 હજાર 940ની કિંમતનો દારૂનો જથ્થો કબજે કરાયો.
સુરતમાં કાપોદ્રા વિસ્તારની ડાયમંડ જોબવર્કની કંપની દિયોરા એન્ડ ભંડેરી કોર્પોરેશનમાં આવકવેરા વિભાગનો દરોડો. રૂપિયા 30 હજાર 940ની કિંમતનો દારૂનો જથ્થો કબજે કરાયો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ