ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુરતમાં આજે સ્ટાફ સિલેકશન કમિશનની પરીક્ષા: બે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર 272 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપી રહ્યા છે પરીક્ષા
સુરતમાં આજે સ્ટાફ સિલેકશન કમિશનની પરીક્ષા: બે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર 272 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપી રહ્યા છે પરીક્ષા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ