સુરતના મોટા વરાછામાં રત્ન કલાકારનું કામ કરતા આધેડે ધો.6 ની વિદ્યાર્થીની સાથે કરી છેડછાડ, ટ્યુશને જતી વિધાર્થીનીને અશ્લીલ ફોટા બતાવ્યા, ગંદા ઈશારા કરી શારીરિક છેડતી કરાતી હતી, પીછો કરી બાઈક પર બેસવા દબાણ કરતો હતો
સુરતના મોટા વરાછામાં રત્ન કલાકારનું કામ કરતા આધેડે ધો.6 ની વિદ્યાર્થીની સાથે કરી છેડછાડ, ટ્યુશને જતી વિધાર્થીનીને અશ્લીલ ફોટા બતાવ્યા, ગંદા ઈશારા કરી શારીરિક છેડતી કરાતી હતી, પીછો કરી બાઈક પર બેસવા દબાણ કરતો હતો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ