ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુરતના બારડોલી-પલસાણા હાઇવે પર બ્રીજ નજીક ભૂંસાવલ થી અમદાવાદ આવી રહેલી ખાનગી લક્ઝરી બસ પલટી, 30થી વધુ મુસાફરોને સામાન્ય ઇજા
સુરતના બારડોલી-પલસાણા હાઇવે પર બ્રીજ નજીક ભૂંસાવલ થી અમદાવાદ આવી રહેલી ખાનગી લક્ઝરી બસ પલટી, 30થી વધુ મુસાફરોને સામાન્ય ઇજા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ