સુરતના પાંડેસરામાં પાંચ મહિના પહેલા થયેલા ઝઘડાની અદાવતમાં 20 જેટલા છરીના ઘા ઝીંકી યુવકની હત્યા કરાઇ
સુરતના પાંડેસરામાં પાંચ મહિના પહેલા થયેલા ઝઘડાની અદાવતમાં 20 જેટલા છરીના ઘા ઝીંકી યુવકની હત્યા કરાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ