સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં ફરી બની શર્મનાક ઘટના, ધો.5 અભ્યાસ કરતી 11 વર્ષીય કિશોરી સાથે દુષ્કર્મ કરતા ચકચાર. પોલીસે દિલીપ પાલ નામના શખ્સની ધરપકડ કરી.
સુરતના ગોડાદરા વિસ્તારમાં ફરી બની શર્મનાક ઘટના, ધો.5 અભ્યાસ કરતી 11 વર્ષીય કિશોરી સાથે દુષ્કર્મ કરતા ચકચાર. પોલીસે દિલીપ પાલ નામના શખ્સની ધરપકડ કરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ