સુરતથી અયોધ્યા જતી ટ્રેન પર પથ્થરમારો: આસ્થા ટ્રેન પર નંદુરબાર નજીક અસામાજિક તત્વોનો પથ્થરમારો, રેલવે પોલીસે સમગ્ર ઘટનાને લઈને તપાસ હાથ ધરી
સુરતથી અયોધ્યા જતી ટ્રેન પર પથ્થરમારો: આસ્થા ટ્રેન પર નંદુરબાર નજીક અસામાજિક તત્વોનો પથ્થરમારો, રેલવે પોલીસે સમગ્ર ઘટનાને લઈને તપાસ હાથ ધરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ