સુપ્રીમ કોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળમાં નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કરાવવા મુદ્દે સુનાવણીનો ઇન્કાર કર્યો, નિષ્પક્ષની ચૂંટણી કરાવવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, રાજ્યના વિપક્ષી દળના નેતાઓને સુરક્ષા આપવા માગ કરી હતી
સુપ્રીમ કોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળમાં નિષ્પક્ષ ચૂંટણી કરાવવા મુદ્દે સુનાવણીનો ઇન્કાર કર્યો, નિષ્પક્ષની ચૂંટણી કરાવવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, રાજ્યના વિપક્ષી દળના નેતાઓને સુરક્ષા આપવા માગ કરી હતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ