સુપ્રીમ કોર્ટે અનિલ દેશમુખની અરજીને ફગાવી, બૉમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્ણય વિરૂદ્ધ આપ્યો હતો પડકાર
સુપ્રીમ કોર્ટે અનિલ દેશમુખની અરજીને ફગાવી, બૉમ્બે હાઈકોર્ટના નિર્ણય વિરૂદ્ધ આપ્યો હતો પડકાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ