ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સુપ્રીમ કોર્ટની ફટકાર બાદ રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય મહત્વનો નિર્ણયઃ હવે લગ્ન પ્રસંગમાં 100 વ્યક્તિઓને જ લગ્ન પ્રસંગમાં મંજૂરી, અંતિમવિધીમાં પણ 50 વ્યક્તિઓ જ સામેલ થઈ શકશે. રાત્રે લગ્ન પ્રસંગોને નહી મળી શકે મંજૂરી
સુપ્રીમ કોર્ટની ફટકાર બાદ રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય મહત્વનો નિર્ણયઃ હવે લગ્ન પ્રસંગમાં 100 વ્યક્તિઓને જ લગ્ન પ્રસંગમાં મંજૂરી, અંતિમવિધીમાં પણ 50 વ્યક્તિઓ જ સામેલ થઈ શકશે. રાત્રે લગ્ન પ્રસંગોને નહી મળી શકે મંજૂરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ