સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના CEO અદાર પૂનાવાલાએ ટ્વિટ કરીને મૃતકોના પરિજનો પ્રત્યે સંવેદના પ્રગટ કરી
સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના CEO અદાર પૂનાવાલાએ ટ્વિટ કરીને મૃતકોના પરિજનો પ્રત્યે સંવેદના પ્રગટ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ