સીરમના CEO અદાર પૂનાવાલાએ પણ લીધી વૅક્સિન, કહ્યું આ રસી સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે
સીરમના CEO અદાર પૂનાવાલાએ પણ લીધી વૅક્સિન, કહ્યું આ રસી સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ