સાબરકાંઠા ન્યૂઝ: હિંમતનગર પાસે વરસાદ સાથે ભારે પવને સર્જી તારાજી, 2 તબેલા સહિત 10થી વધુ મકાનના છાપરા ઉડ્યા, 8થી 10 વીજપોલ ધરાશાયી થતાં અનેક વિસ્તારમાં વીજળી ગુલ
સાબરકાંઠા ન્યૂઝ: હિંમતનગર પાસે વરસાદ સાથે ભારે પવને સર્જી તારાજી, 2 તબેલા સહિત 10થી વધુ મકાનના છાપરા ઉડ્યા, 8થી 10 વીજપોલ ધરાશાયી થતાં અનેક વિસ્તારમાં વીજળી ગુલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ