સાબરકાંઠા: આરડેકતા કોલેજની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ગૃહમાતાનો અગમ્ય કારણોસર આપઘાત, ખેડબ્રહ્મા પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથધરી
સાબરકાંઠા: આરડેકતા કોલેજની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ગૃહમાતાનો અગમ્ય કારણોસર આપઘાત, ખેડબ્રહ્મા પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથધરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ