સાણંદના માણકોલ ગામે રાત્રીના સમયે એક સાથે 9 દુકાનોના તૂટ્યા તાળા, અંદાજે 1 લાખ કરતા વધુની ચોરી થયાની શકયતા, પોલીસે ફરીયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી
સાણંદના માણકોલ ગામે રાત્રીના સમયે એક સાથે 9 દુકાનોના તૂટ્યા તાળા, અંદાજે 1 લાખ કરતા વધુની ચોરી થયાની શકયતા, પોલીસે ફરીયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ