સાઉથ આફ્રિકામાં કોરોનાના નવા B.1.1.529 વેરિયન્ટે દેખા દીધી, અત્યાર સુધી 22 કેસ નોંધાતા દુનિયામાં ખળભળાટ
સાઉથ આફ્રિકામાં કોરોનાના નવા B.1.1.529 વેરિયન્ટે દેખા દીધી, અત્યાર સુધી 22 કેસ નોંધાતા દુનિયામાં ખળભળાટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ