સલમાન ખાનને જોધપુરમાં કાળિયાર હરણના શિકારના મામલે કોર્ટેમાં હાજર રહેવા મામલે ફરી માફી મળી, 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ સુનાવણી હાથ ધરાશે
સલમાન ખાનને જોધપુરમાં કાળિયાર હરણના શિકારના મામલે કોર્ટેમાં હાજર રહેવા મામલે ફરી માફી મળી, 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ સુનાવણી હાથ ધરાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ