સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત આજે રાજકોટની મુલાકાતે, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના સંઘના આગેવાનો સાથે બેઠક, આવતી કાલે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કેમ્પમાં હાજરી આપશે
સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત આજે રાજકોટની મુલાકાતે, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના સંઘના આગેવાનો સાથે બેઠક, આવતી કાલે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કેમ્પમાં હાજરી આપશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ