સરદારનગરમાં દારૂની ફેકટરીમાં SMC ની રેડ મામલોઃ અમદાવાદના સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનના PI અને PSIને DGPએ ફરજમાં બેદરકારી બદલ કર્યા સસ્પેન્ડ
સરદારનગરમાં દારૂની ફેકટરીમાં SMC ની રેડ મામલોઃ અમદાવાદના સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનના PI અને PSIને DGPએ ફરજમાં બેદરકારી બદલ કર્યા સસ્પેન્ડ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ