ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સરકાર ખેડૂતો સાથે વાતચીત માટે તૈયારઃ કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર
સરકાર ખેડૂતો સાથે વાતચીત માટે તૈયારઃ કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ