ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે યોજાયેલી 4થી બેઠક પૂર્ણ. કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કહ્યું- 5 ડિસેમ્બરે આગામી બેઠક યોજાશે. તેમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાશે. MSP ચાલુ છે અને ચાલતી રહેશે. ભારત સરકાર ખેડૂતોની સાથે.
સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે યોજાયેલી 4થી બેઠક પૂર્ણ. કૃષિમંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કહ્યું- 5 ડિસેમ્બરે આગામી બેઠક યોજાશે. તેમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાશે. MSP ચાલુ છે અને ચાલતી રહેશે. ભારત સરકાર ખેડૂતોની સાથે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ