સરકારી હોસ્પિટલોમાં ફ્રીમાં મળશે કોરોના વેક્સિન, અત્યાર સુધીમાં 70 ટકા હેલ્થ વર્કર્સને અપાઇ ચૂક્યો છે ડોઝઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
સરકારી હોસ્પિટલોમાં ફ્રીમાં મળશે કોરોના વેક્સિન, અત્યાર સુધીમાં 70 ટકા હેલ્થ વર્કર્સને અપાઇ ચૂક્યો છે ડોઝઃ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ