ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સમુદ્રી વાવાઝોડું નિવાર થોડા સમયમાં પુડ્ડુચેરીના કિનારે ટકરાશે, 130 કિમી પ્રતિકલાકની સ્પીડે ફૂંકાઈ શકે છે પવન
સમુદ્રી વાવાઝોડું નિવાર થોડા સમયમાં પુડ્ડુચેરીના કિનારે ટકરાશે, 130 કિમી પ્રતિકલાકની સ્પીડે ફૂંકાઈ શકે છે પવન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ