ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
સમુદ્રી વાવાઝોડા નિવારના લીધે ચેન્નાઈમાં ભારે વરસાદ શરૂ થયો, ખૂબ ગતિ સાથે ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન
સમુદ્રી વાવાઝોડા નિવારના લીધે ચેન્નાઈમાં ભારે વરસાદ શરૂ થયો, ખૂબ ગતિ સાથે ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ