સમલૈંગિક વિવાહને કાયદાકીય માન્યતાની માંગ કરતા ગે-કપલની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને પાઠવી નોટિસ
સમલૈંગિક વિવાહને કાયદાકીય માન્યતાની માંગ કરતા ગે-કપલની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને પાઠવી નોટિસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ