પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
સચિન પાયલટનો સીએમ ગેહલોત પર પલટવાર- ખબર નહીં કોણ ખોટા આરોપ કરવાની સલાહ આપે છે
સચિન પાયલટનો સીએમ ગેહલોત પર પલટવાર- ખબર નહીં કોણ ખોટા આરોપ કરવાની સલાહ આપે છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ