પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
શ્રદ્ધા હત્યાકાંડ- આરોપી આફતાબનો પોલિગ્રાફ ટેસ્ટ શરુ થયો, ચહેરો કાળા કપડાંથી ઢાંકી દેવાયો
શ્રદ્ધા હત્યાકાંડ- આરોપી આફતાબનો પોલિગ્રાફ ટેસ્ટ શરુ થયો, ચહેરો કાળા કપડાંથી ઢાંકી દેવાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ