શેરબજારમાં ફરી કડાકો: સેન્સેક્સ 800થી વધુ પોઈન્ટ ગબડ્યો, નિફ્ટીમાં પણ 200થી વધુ પોઈન્ટનો કડાકો
શેરબજારમાં ફરી કડાકો: સેન્સેક્સ 800થી વધુ પોઈન્ટ ગબડ્યો, નિફ્ટીમાં પણ 200થી વધુ પોઈન્ટનો કડાકો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ