શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ બનશે UAEના નવા રાષ્ટ્રપતિ, શેખ ખલિફાના નિધન બાદ સુપ્રીમ કાઉન્સિલે લીધો નિર્ણય
શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ બનશે UAEના નવા રાષ્ટ્રપતિ, શેખ ખલિફાના નિધન બાદ સુપ્રીમ કાઉન્સિલે લીધો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ