શિવસેનાનાં સાંસદ સંજય રાઉતનાં પત્ની વર્ષા રાઉત મુંબઈ ખાતે ED ની ઓફિસે થયા હાજર, પતરા ચાલ જમીનનાં કેસમાં ED દ્વારા મળ્યું હતું સમન્સ
શિવસેનાનાં સાંસદ સંજય રાઉતનાં પત્ની વર્ષા રાઉત મુંબઈ ખાતે ED ની ઓફિસે થયા હાજર, પતરા ચાલ જમીનનાં કેસમાં ED દ્વારા મળ્યું હતું સમન્સ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ