ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
શિરોમણી અકાલી દળના વડા પ્રકાશ સિંહ બાદલે ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં પોતાનો પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર પરત કર્યો
શિરોમણી અકાલી દળના વડા પ્રકાશ સિંહ બાદલે ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં પોતાનો પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર પરત કર્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ